Privacy- en cookieverklaring

Datum: 10 september 2018 – Versie: 1.0

Dit is de privacy- en cookieverklaring voor de website www.oud.digireceptie.nl van DigiReceptie, een onderdeel van MyIpTV B.V. (hierna “DigiReceptie”, “wij” of “ons”). DigiReceptie is gevestigd aan de Berg Enk 5 in Leusden. Onderaan deze privacy- en cookieverklaring vind je aanvullende bedrijfs- en contactinformatie.

Wanneer je gebruik maakt van onze website, verzamelen wij (en door ons ingeschakelde andere bedrijven) gegevens van je. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn en dat is belangrijk voor jouw privacy. DigiReceptie hecht er veel waarde aan om op een zorgvuldige en veilige manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. In deze privacy- en cookieverklaring wordt aan je uitgelegd welke gegevens er via de website worden verzameld, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe er door ons met deze gegevens wordt omgegaan.

DigiReceptie raadt je aan om deze privacy- en cookieverklaring goed door te lezen. Houd er rekening mee dat deze privacy- en cookieverklaring regelmatig kan worden aangepast, bijvoorbeeld als er nieuwe onderdelen aan de website worden toegevoegd.

Privacywet- en regelgeving

DigiReceptie hecht groot belang aan het op een veilige en zorgvuldige manier omgaan met jouw gegevens. Daarom houdt DigiReceptie zich aan de privacywet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat wij:

 • je zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
 • zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens vragen die nodig zijn voor jouw gebruik van onze website en de door jou gevraagde dienstverlening;
 • toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens, mocht toestemming op grond van de privacywet- en regelgeving verplicht zijn;
 • beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beschermen (en dit ook verlangen van bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken);
 • jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van de door ons verwerkte persoonsgegevens van jou.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat DigiReceptie doet met de persoonsgegevens die via de website worden verzameld. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met DigiReceptie via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Verzamelde persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van onze website, laat je mogelijk persoonsgegevens achter. Welke persoonsgegevens dat zijn, hangt af van hoe je onze website gebruikt. Hieronder leggen wij per websiteonderdeel aan je uit welke persoonsgegevens wij van je verwerken en waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Algemeen

Indien je gebruik maakt van onze website, registreren wij het IP-adres van jouw apparaat om te bepalen vanaf welke locatie je onze website bezoekt. Ook houden wij gegevens bij over de manier waarop je onze website gebruikt, bijvoorbeeld over hoe lang je bezoek aan onze website duurt en welke pagina’s je bezoekt. Wij gebruiken deze informatie om onze website nog gebruiksvriendelijker te kunnen inrichten. Om deze gegevens vast te leggen, maken wij ook gebruik van cookies. Zie voor een meer uitgebreide uitleg ook het kopje „cookies“.

Contactformulier

Op de website kun je contact met ons opnemen via het contactformulier. Om op jouw vraag, opmerking of verzoek te kunnen reageren en een goede en volledige reactie te kunnen geven, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Je wordt daarom gevraagd om de volgende gegevens op te geven (sommige invulvelden zijn optioneel):

 • Naam bedrijf
 • Naam contactpersoon
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aantal medewerkers in jouw organisatie
 • Aantal gasten van jouw organisatie per week
 • Je vraag, opmerking of verzoek
 • De producten en diensten waarin je geïnteresseerd bent
 • Hoe je ons hebt gevonden

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt via het contactformulier op de website, worden door ons bewaard zolang dat nodig is om jouw vraag, opmerking of verzoek op een passende manier te verwerken. Wij zullen deze persoonsgegevens verwijderen zodra het duidelijk is dat jouw vraag, opmerking of verzoek naar tevredenheid is afgehandeld.

Contact via de chatfunctie

Op de website kun je gebruik maken van de chatfunctie om direct met een medewerker te chatten. Indien je gebruik maakt van de chatfunctie, worden door ons de persoonsgegevens verwerkt die je zelf opgeeft in het chatgesprek. Mogelijk vraagt onze medewerker om aanvullende gegevens, als dit nodig is om jouw vraag, opmerking of verzoek te verwerken. Indien er géén medewerker beschikbaar is om je verder te helpen, vragen wij je om een e-mailadres op te geven zodat we op een later moment je vraag kunnen beantwoorden. Zodra je vraag naar tevredenheid is afgehandeld, verwijderen wij deze gegevens.

Account

Om toegang te krijgen tot de webshop en het online portaal van DigiReceptie, heb je een account nodig. Via onze webshop kun je eenvoudig apparatuur en installatiematerialen bestellen waarop je de applicaties van DigiReceptie kunt gebruiken. Via het online portaal kun je eenvoudig de applicaties beheren. Je kunt zelf eenvoudig een account aanmaken door het doorlopen van het registratieproces op de website.

Wij bewaren jouw accountgegevens om onze producten en diensten goed te kunnen leveren op basis van de overeenkomst die je via de website met ons sluit. Ook houden we om beveiligingsredenen bij wanneer je inlogt op het account. Met betrekking tot jouw account bewaren wij de volgende gegevens:

 • Naam contactpersoon
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Wachtwoord
 • Klantnummer
 • Bestellingen
 • Betaalgegevens
 • IP-adressen
 • Tijdstippen en duur van de inlogsessies

Wij bewaren deze gegevens tot de overeenkomst tussen jou en DigiReceptie wordt beëindigd en jouw account voor de website wordt verwijderd. Sommige klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Nieuwsbrief

Indien je via de website een account aanmaakt, ontvang je maandelijks onze nieuwsbrief tenzij je tijdens het registratieproces aangeeft dat je hierin géén interesse hebt. Via onze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte over (verbeteringen in) de producten en diensten van DigiReceptie en ontwikkelingen binnen onze organisatie. Onderaan iedere nieuwsbrief vind je een knop waarmee je jezelf eenvoudig kunt afmelden. Zodra je jezelf afmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres uit onze nieuwsbrievenbestand verwijderd. Vanaf dat moment ontvang je géén nieuwsbrieven meer van DigiReceptie.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waarin we informatie opslaan (zoals de door jou ingevulde inloggegevens) zodat je die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Maar via de cookies kunnen we bijvoorbeeld ook informatie verzamelen over de manier waarop je onze website gebruikt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Soorten cookies

Indien je onze website bezoekt, kunnen de volgende soorten cookies worden geplaatst:

 • Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en om de door jou opgegeven voorkeuren op te slaan. Indien je bijvoorbeeld inlogt op onze website, worden jouw inloggegevens door DigiReceptie opgeslagen in een cookie zodat je bij een volgend bezoek niet opnieuw dezelfde gegevens hoeft in te vullen.
 • Analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om inzichtelijk te maken hoe je onze website gebruikt. Door middel van deze cookies kan DigiReceptie bijvoorbeeld zien welke (sub)pagina’s je bezoekt en hoe lang je bezoek aan onze website duurt. Deze inzichten gebruikt DigiReceptie vervolgens om de website nog beter en gebruiksvriendelijker te maken.
 • Advertentie cookies. Deze cookies worden gebruikt om in kaart te brengen welke websites je bezoekt en hoe je van deze websites gebruik maakt. Deze informatie maakt het mogelijk om gerichte advertenties te tonen voor producten en diensten waarin je mogelijk geïnteresseerd bent. Wij laten zelf géén advertenties op onze website zien, maar je kunt wel advertenties van DigiReceptie tegenkomen indien je andere websites bezoekt.

Geplaatste cookies

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond over het gebruik van cookies. Indien je op “akkoord” klikt in de banner, geef je ons toestemming om de onderstaande cookies te plaatsen:

Cookienaam

Bron

Soort cookie

fr

Facebook

Advertentie cookie

tr

Facebook

Advertentie cookie

_ga

Google

Analytische cookie

_gat

Google

Analytische cookie

_gid

Google

Analytische cookie

ads/ga-audiences

Google

Advertentie cookie

NID

Google

Advertentie cookie

_hjIncludedInSample

HotJar

Analytische cookie

lang

LinkedIn

Functionele cookie

bcookie

LinkedIn

Advertentie cookie

BizoID

LinkedIn

Advertentie cookie

bscookie

LinkedIn

Advertentie cookie

lidc

LinkedIn

Advertentie cookie

UserMatchHistory

LinkedIn

Advertentie cookie

_widgetsettings

Twitter

Niet geclassificeerd

local_storage_support_test

Twitter

Niet geclassificeerd

vuid

Vimeo

Analytische cookie

Wij hebben geen volledige controle over wat de bovenstaande bedrijven zelf met de persoonsgegevens doen die zij via de geplaatste cookies krijgen. Meer informatie over de manier waarop deze bedrijven de verkregen persoonsgegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kun je vinden in de privacyverklaring van dit bedrijf. Houd er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

In- en uitschakelen van cookies

Je kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door je browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van je browser voor uitgebreide instructies. Houd er daarnaast rekening mee dat bepaalde functionaliteiten op de website mogelijk niet of slechts gedeeltelijk werken indien je de cookies uitschakelt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg de handleiding van je browser voor uitgebreide instructies

Pas je cookievoorkeuren aan >

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar op onze eigen website verwezen wordt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen alvorens van deze website gebruik te maken.

Beveiliging

DigiReceptie vindt de beveiliging van jouw persoonsgegevens van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Jouw rechten

Onder de geldende privacywet en -regelgeving, heb je verschillende rechten met betrekking tot persoonsgegevens:

 • Je kunt om uitleg vragen over welke persoonsgegevens er van jou verwerkt worden en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Je kunt fouten laten corrigeren in verwerkte persoonsgegevens, onvolledige persoonsgegevens laten aanvullen of persoonsgegevens die verouderd of overbodig zijn laten verwijderen.
 • Je kunt de toestemming die je hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens te verwerken op ieder moment intrekken.
 • Je kunt bezwaar aantekenen tegen de manier waarop jouw persoonsgegevens worden gebruikt.

Voor het uitoefenen van deze rechten, kun je rechtstreeks contact opnemen met DigiReceptie. Zie hiervoor onze contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Om uit te sluiten dat een ander misbruik probeert te maken van jouw rechten of persoonsgegevens, kan DigiReceptie je vragen om jezelf te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt DigiReceptie je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy) of een andere Europese privacytoezichthouder.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Nieuwe versies van de privacy- en cookieverklaring zullen steeds op de website worden gepubliceerd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Contact- en bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam MyIpTV B.V.
Adres Berg Enk 5
3832 JB leusden
E-mail info@oud.digireceptie.nl

Typ uw gewenste zoekwoord in en duw op Enter om te zoeken